Breimstafettmedaljen

Breimstafettmedaljen vart oppretta og første gong utdelt i 1969. I statuttane for utdeling av heidersteiknet Breimstafett medaljen heiter det mellom anna. Breimstafettmedaljen er eit hedersteikn som skal tildelast til personar som aktivt og/eller administrativt har gjort ein særleg positiv innsats på og for Breimstafetten og helst også idrettslivet elles.

Heidersteiknet skal henge særs høgt, og det vil såleis berre vere eit fåtal personar som får utmerkinga. Ein skal ikkje binde utmerkinga til spesielle krav eller fastlåste normer, som tildømes eit visst tal startar i Breimstafetten, men slike personar vil naturleg nok få prioritering utan at kravet vert absolutt.

BREIMSTAFETTMEDALJEN 2018 ER TILDELT MAGNAR HOLVIK

Magnar Holvik er fødd i Nordpoll i Selje kommune. Etter at han flytta til Gloppen har han vore sterkt delaktig i å halde liv i Breimstafetten. Han har sjølv delteke på Breimstafetten om lag 30 gonger, og har ved desse høva representert Fjellhug Vereide, Gloppen Friidrettslag og Nordfjord Folkehøgskule.

Magnar er lærar ved Nordfjord Folkehøgskule, og har gjennom sitt virke der klart å motivere elevane til å stille mange lag kvart år. Den viktigaste motivasjonen for arbeidet han legg ned, er at  born og ungdom skal oppleve idrettsglede. At dei skal oppleve gleda ved å meistre og å gjere kvarandre gode. Det er og viktig for Magnar at ein deltek og har glede av idretten sin utan at ein treng å være best. Sjølv seier Magnar det slik;  All idrett – er god idrett      

I si aktive karriere har Magnar representert fleire klubbar. Han har delteke på Holmenkollstafetten 16 gonger, og har fleire gode plasseringar både i krinsmeisterskap, distriktsmeisterskap og NM for veteranar. I dag definerer Magnar Holvik seg som mosjonist. Ein mosjonist og motivator i særklasse etter vår vurdering.  

Ein verdig og velfortent mottakar av heidersteiknet Breimstafettmedaljen med diplom: Magnar Holvik

Breimstafettmedaljen har blitt tildelt:

 • 2017 Sparebanken Sogn og Fjordane
 • 2016 Asbjørn Gjerde
 • 2015 Oddfrid og Rune Osa
 • 2014 Kjell Steinset
 • 2013 Nils Ove Roset
 • 2012 Roger Aa Djupvik og Morten Aa Djupvik
 • 2011 Jostein Årdal
 • 2010 Inge Geir Sårheim
 • 2009 Gunnar Hole, Knut Lunde
 • 2008 Helge Hafsås
 • 2007 Odd-Bjørn Hjelmeset
 • 2006 Ingemar Sårheim
 • 2005 Jan Otto Aa
 • 2004 Jørund Årdal
 • 2003 Johnny Solheimsnes
 • 2002 Kjell Øygard
 • 2001 Gloppen Janitsjar
 • 1999 Magnus Willumsen
 • 1998 Reidar Knut Nyland
 • 1997 Arnfinn Grøneng
 • 1996 Dag Fosstvedt
 • 1995 Olav Lyslo
 • 1994 Odd Skrede
 • 1993 Svein Førde
 • 1992 Magne Tystad
 • 1991 Dagfinn Nyhammer
 • 1990 Arnfinn Seim
 • 1989 Hans Førde
 • 1988 Helge Brekke
 • 1987 Gunnar Hauge
 • 1986 Arnulf Aa
 • 1985 Else Karin Systad, Olav Fjærstad
 • 1984 Knut O. Øygard
 • 1983 Eivind Indrebø
 • 1982 Magntor Herstad
 • 1981 Håkon Fimland
 • 1980 Harald Klakegg
 • 1979 Håkon Lundestad
 • 1978 Berent Sandene, Brynjulf Skinlo, Håkon Rivedal
 • 1977 Samuel J. Førde, Sverre Førde
 • 1976 Inger Hjelmeset
 • 1975 Markvard Vik, Jonfinn Aske
 • 1974 Arne Erdal, Jørgen M. Holme, Dag Heggheim
 • 1973 Albert Bruland, Olav Sande
 • 1972 Jon Sårheim, Kåre Nes, Rasmus O. Flølo
 • 1971 Ola T Holme, Håkon Moldestad, Jostein Røyrvik
 • 1970 Asbjørn Hansen, Jostein Joleik, Einar Stokkebø
 • 1969 Karl Hove, Haldor Herstad, Anton G. Skarstein, Magne Stokkebø