Breimstafettmedaljen

Breimstafettmedaljen vart oppretta og første gong utdelt i 1969. I statuttane for utdeling av heidersteiknet Breimstafett medaljen heiter det mellom anna. Breimstafettmedaljen er eit hedersteikn som skal tildelast til personar som aktivt og/eller administrativt har gjort ein særleg positiv innsats på og for Breimstafetten og helst også idrettslivet elles.

Heidersteiknet skal henge særs høgt, og det vil såleis berre vere eit fåtal personar som får utmerkinga. Ein skal ikkje binde utmerkinga til spesielle krav eller fastlåste normer, som tildømes eit visst tal startar i Breimstafetten, men slike personar vil naturleg nok få prioritering utan at kravet vert absolutt.

 

BREIMSTAFETTMEDALJEN

2016

ER TILDELT
ASBJØRN GJERDE

OLDEN IDRETTSLAG

Asbjørn Gjerde er ein av pionerane i stafettmiljøet i Sogn og Fjordane. Han har delteke på Breimstafetten i  alt 28 gonger. I perioden frå 1973 til til 2012 har han trufast delteke for heimelaget Olden Idrettslag. Og ikkje berre på Breimstafetten, på Olden sin eigen stafett har han delteke heile 43 ganger og heile 10 ganger på Holmenkollstafetten. Vidare har han i ei årrekke vore deltakar på dei  fleste stafettane i Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Ein stafettløper av rang.

Han deltok også på banestemner med 800 og 1500m som spesialitet og med gode resultat.

Også på det adeministrative plan har han gjordt ein stor innsats både som medlem av hovudstyre og som leiar av friidrettsgruppa i over 10 år. I denne perioden sto friidretten sterkt i Olden med god deltaking både lokalt, på krinsplan og nasjonalt plan.

Asbjørn Gjerde kan ein med trygghet kalle ein FRIIDRETTENS HEIDERSMANN .

Ein verdig og velfortent motakar av heidersteiknet :

Breimstafettmedaljen med diplom : ASBJØRN GJERDE

 

 

Kristen Kleppe

Leiar Breimsbygda Idrettslag

 

Breimstafettmedaljen har blitt tildelt:

 • 2016 Asbjørn Gjerde
 • 2015 Oddfrid og Rune Osa
 • 2014 Kjell Steinset
 • 2013 Nils Ove Roset
 • 2012 Roger Aa Djupvik og Morten Aa Djupvik
 • 2011 Jostein Årdal
 • 2010 Inge Geir Sårheim
 • 2009 Gunnar Hole, Knut Lunde
 • 2008 Helge Hafsås
 • 2007 Odd-Bjørn Hjelmeset
 • 2006 Ingemar Sårheim
 • 2005 Jan Otto Aa
 • 2004 Jørund Årdal
 • 2003 Johnny Solheimsnes
 • 2002 Kjell Øygard
 • 2001 Gloppen Janitsjar
 • 1999 Magnus Willumsen
 • 1998 Reidar Knut Nyland
 • 1997 Arnfinn Grøneng
 • 1996 Dag Fosstvedt
 • 1995 Olav Lyslo
 • 1994 Odd Skrede
 • 1993 Svein Førde
 • 1992 Magne Tystad
 • 1991 Dagfinn Nyhammer
 • 1990 Arnfinn Seim
 • 1989 Hans Førde
 • 1988 Helge Brekke
 • 1987 Gunnar Hauge
 • 1986 Arnulf Aa
 • 1985 Else Karin Systad, Olav Fjærstad
 • 1984 Knut O. Øygard
 • 1983 Eivind Indrebø
 • 1982 Magntor Herstad
 • 1981 Håkon Fimland
 • 1980 Harald Klakegg
 • 1979 Håkon Lundestad
 • 1978 Berent Sandene, Brynjulf Skinlo, Håkon Rivedal
 • 1977 Samuel J. Førde, Sverre Førde
 • 1976 Inger Hjelmeset
 • 1975 Markvard Vik, Jonfinn Aske
 • 1974 Arne Erdal, Jørgen M. Holme, Dag Heggheim
 • 1973 Albert Bruland, Olav Sande
 • 1972 Jon Sårheim, Kåre Nes, Rasmus O. Flølo
 • 1971 Ola T Holme, Håkon Moldestad, Jostein Røyrvik
 • 1970 Asbjørn Hansen, Jostein Joleik, Einar Stokkebø
 • 1969 Karl Hove, Haldor Herstad, Anton G. Skarstein, Magne Stokkebø