Påmelde lag 2019

Kongleriket Ministafett (1.-4. klasse):

Gutar:

Jenter:

Opa klasse / Bedrift: 

Dame:

Dame Veteran (35+):

Herrar:

Herrar Veteran (35+):

Herrar Superveteran (45+):