Påmelde lag 2018

 

Kongleriket Ministafett (1.-4. klasse):

 

Gutar:

 

Jenter:

 

Opa klasse / Bedrift: 

 

Dame:

 

Dame Veteran (35+):

 

Herrar:

 

Herrar Veteran (35+):

 

Herrar Superveteran (45+):