Påmelding

Send påmelding til:
Epost: breimstafetten@breim.no

Husk å føre på klasse, navn på dei som spring dei enkelte etappane og kontaktperson for laget.

I guteklassa og jenteklassa alder på dei som deltar vere med!

Påmeldingsfrist er 25. april.

Prisar:

  • Senior/veteran: 500,-
  • Gut og Jente: 400,-
  • Bedriftsklasse: 400,-

Startkontigent skal betalast til Breimsbygda IL på kontonummer. 3710.07.00248

Ein kan og nytte Vipps #101496 husk å skriv kva betalinga gjeld.

Kontigenten må betalast før start.

Lisens

Alle deltakarar over 13 år må løyse eigen friidrettslisens. Dette gjeld og for terrengstafettar.
Under finn du informasjon frå friidrettskretsen:

Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150
Se forsikringsvilkår her

Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER


Det understrekes at alle skal ha løst NFIF sin lisens (engangs eller helårs) fra og med det året man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.

NB! Det vert høve til å løyse eingangslisens på stemnekontoret før start. Vi ber om at lagleiar ordnar dette for utøvarar som ikkje har årslisens ved avhenting av startnummer.
I og med at dette blir litt ekstra jobb for dei som sit på stemnekontoret oppbodar vi lagleiarar til å vere ute i god tid!!

Eingangslisens kostar kr. 15,- pr. utøvar.