Reglar

Klasse herrar – 6 etappar

Sjå løypeprofilen ved å klikke på «Herrar» til høgre.
Det er sett opp vandreskjold som må vinnast 3 gonger.

Klasse veteran herrar – 6 etappar
Utøvarane i veteran må fylle 35 i konkurranseåret eller vere eldre. Veteranlag som berre stiller med løparar som er 45 år eller eldre stiller i superveteran.
Det er sett opp vandreskjold til til beste lag uansett klasse som må vinnast tre gongar.

Klasse damer og veteran damer – 6 etappar
Utøvarane i veteranklassa må fylle 35 i konkurranseåret eller vere eldre.

Det er sett opp vandreskjold som må vinnast tre gongar.

Open klasse – 6 etappar
Må vere minimum to av kvart kjønn

Klasse jenter og gutar – 8 etappar
Frå 11 til 15 år. Alder blir rekna ut i frå fødselsår, ikkje dato.
Samla alder 104 år (maks).
Det er sett opp vandreskjold i begge desse klassane som må vinnast tre gongar.