Breimstafettmedaljen

Breimstafettmedaljen vart oppretta og første gong utdelt i 1969. I statuttane for utdeling av heidersteiknet Breimstafett medaljen heiter det mellom anna. Breimstafettmedaljen er eit hedersteikn som skal tildelast til personar som aktivt og/eller administrativt har gjort ein særleg positiv innsats på og for Breimstafetten og helst også idrettslivet elles.

Heidersteiknet skal henge særs høgt, og det vil såleis berre vere eit fåtal personar som får utmerkinga. Ein skal ikkje binde utmerkinga til spesielle krav eller fastlåste normer, som tildømes eit visst tal startar i Breimstafetten, men slike personar vil naturleg nok få prioritering utan at kravet vert absolutt.

BREIMSTAFETTMEDALJEN 2019 ER TILDELT OLAV ODDVIN EGGE

Olav Oddvin Egge, eller som han er best kjend som; Olav S. er fødd 22 april 1942 i Lesja i Gudbrandsdalen. Familien flytta til Egge i Olav sine tidlege barneår, der dei blant anna dreiv Egge Hotell, hadde postopneri og telefonsentral. Olav hadde i alle år leveveg som bonde og postmann.

Olav har i svært mange år ytt stor eigenunyttig innsats for lokalsamfunnet og idretten i Breim og Gloppen. Han har også hatt eit stort samfunnsengasjement både som lokalpolitikar og samvirkerørsla. Olav har stått i spissen for moderniseringa av idretten i Breim og slik sett vore med på å fjerne gamle bygdestridar mellom grendene i bygda. I 1983 starta han sitt store og omfattande arbeid for idretten i Breimsbygda. Han var nestleiar i Indre Breim Idrettslaget frå 1983 til 1986, då han vart leiar, eit verv han hadde i heile 15 år fram til 2000 (frå 1989 Breimsbygda idrettslag). I 2008 vart han vald inn igjen som sekretær, året etter blei han igjen nestleiar i laget, noko han var fram til 2017.
Dette utgjer 18 år samanhengande, og i alt – til no – 27 år frivillig teneste for idretten i Breim, i ei tid organisasjonen til idretten har vore gjennom store omveltingar og moderniseringar.

Bygda Breim har tradisjonelt vore delt i Nedre og Indre med til dels svært harde bygdestridar. Olav har gjennom sitt arbeid her vore pådrivar og arkitekt for samanslåing av idrettslaga i bygda. Dette har vel vore eit av dei viktigaste årsakene til at bygda no er godt samla og byr på svært gode oppvekst og levevilkår for alle. Breimsbygda idrettslag har i denne perioden skipa til 14 store og krevjande internasjonale stemne, dei fleste kjende som Byrkjelo Games. Breimsbygda IL har vore arrangør for fire hovud-NM i friidrett. Olav og kona Målfrid har mykje av æra for at desse arrangementa vart vellukka. I tillegg har det vore skipa til, mellom mykje anna, junior-NM og UM. Breimsbygda idrettslag har, under Olav si leiing, vore sterkt engasjert i utbygginga av Breimsbygda skisenter, eit stort og moderne anlegg for vinteridrett. Han har og vore sterkt medvirkande til bygginga av kunstgrasbana på Reed, sandvolleybana på Byrkjelo, Futevegen, Lonevegen og ikkje minst treningssenteret Breimbygda studio 1 – 2 – 3.

Prisvinnaren har ikkje heilt slutta å engasjere seg i idrettslaget. Når han i fjor fekk spørsmålet om han ville være med å arrangere Byrkjeloleikane, fekk vi til svar at han han hadde gått rundt og lurt på om vi ikkje snart skulle spørje om akkurat det . I dag definerer Olav seg som mosjonist. Ein mosjonist og motivator i særklasse, og etter vår vurdering og ein av dei som har betydd mest for Breim og Breimsbygda IL. Olav har for denne innsatsen fått Hans Majestets Kongen sin fortjenestemedalje og i dag ynskjer vi å gje han ein pris som heng nesten like høgt.

Ein verdig og velfortent mottakar av heidersteiknet Breimstafettmedaljen med diplom: OLAV ODDVIN EGGE

Breimstafettmedaljen har blitt tildelt:

 • 2019 Olav Oddvin Egge
 • 2018 Magnar Holvik
 • 2017 Sparebanken Sogn og Fjordane
 • 2016 Asbjørn Gjerde
 • 2015 Oddfrid og Rune Osa
 • 2014 Kjell Steinset
 • 2013 Nils Ove Roset
 • 2012 Roger Aa Djupvik og Morten Aa Djupvik
 • 2011 Jostein Årdal
 • 2010 Inge Geir Sårheim
 • 2009 Gunnar Hole, Knut Lunde
 • 2008 Helge Hafsås
 • 2007 Odd-Bjørn Hjelmeset
 • 2006 Ingemar Sårheim
 • 2005 Jan Otto Aa
 • 2004 Jørund Årdal
 • 2003 Johnny Solheimsnes
 • 2002 Kjell Øygard
 • 2001 Gloppen Janitsjar
 • 1999 Magnus Willumsen
 • 1998 Reidar Knut Nyland
 • 1997 Arnfinn Grøneng
 • 1996 Dag Fosstvedt
 • 1995 Olav Lyslo
 • 1994 Odd Skrede
 • 1993 Svein Førde
 • 1992 Magne Tystad
 • 1991 Dagfinn Nyhammer
 • 1990 Arnfinn Seim
 • 1989 Hans Førde
 • 1988 Helge Brekke
 • 1987 Gunnar Hauge
 • 1986 Arnulf Aa
 • 1985 Else Karin Systad, Olav Fjærstad
 • 1984 Knut O. Øygard
 • 1983 Eivind Indrebø
 • 1982 Magntor Herstad
 • 1981 Håkon Fimland
 • 1980 Harald Klakegg
 • 1979 Håkon Lundestad
 • 1978 Berent Sandene, Brynjulf Skinlo, Håkon Rivedal
 • 1977 Samuel J. Førde, Sverre Førde
 • 1976 Inger Hjelmeset
 • 1975 Markvard Vik, Jonfinn Aske
 • 1974 Arne Erdal, Jørgen M. Holme, Dag Heggheim
 • 1973 Albert Bruland, Olav Sande
 • 1972 Jon Sårheim, Kåre Nes, Rasmus O. Flølo
 • 1971 Ola T Holme, Håkon Moldestad, Jostein Røyrvik
 • 1970 Asbjørn Hansen, Jostein Joleik, Einar Stokkebø
 • 1969 Karl Hove, Haldor Herstad, Anton G. Skarstein, Magne Stokkebø